fbpx

危疾/醫療保險補償喺英國要交入息稅!!??保險單都有機會要交遺產稅!!??
提到遺產稅,英國人有句話:「出世時光禿禿,走嗰時稅務局剝到你光禿禿」?
唔想被剝到「光禿禿」,請係移民英國前做好理財規劃?。

CHIT CHAT FORUM今集繼續有英國稅務專家Mr. Wilson. Kowk與保得信集團行政總裁Mr. Simon Fung同大家分享一啲移民英國前需要注意嘅稅務問題。

awards

保得信的企業殊榮


2023大灣區傑出企業家大獎


2023大灣區傑出企業品牌大獎 - 傑出移民服務


2022傑出商界女領袖獎


2022星級亞太區移民服務品牌大獎


香港最優秀領袖大獎 2022


香港星級品牌 - 大灣區企業獎2020-2021


2021年香港地品牌大獎


2020最強人氣專業移民服務獎項

大灣區傑出女企業家獎

大灣區傑出女企業家獎2020

商界展關懷

2019/20 商界展關懷

金領航獎企業大獎

2019 金領航獎企業大獎(生活服務)

中國企業成就獎

2019中國企業成就獎

中國移民行業領軍品牌

2018中國移民行業領軍品牌

傑出企業策略大獎

2017傑出企業策略大獎

都市卓越品牌大獎

2017第十二屆都市卓越品牌大獎


2016社會資本動力標誌獎

網上咨詢
及預約