fbpx

大家睇完上一集之後,喺咪對澳洲稅務了解多咗呢?

承接上集內容,繼續有澳洲稅務專家Mr. Samual Yip與保得信集團行政總裁Mr. Simon Fung同大家深入淺出咁分享一啲移民澳洲前後需要注意嘅稅務知識同相關橋妙 。
除左個人入息稅,仲有啲咩常見嘅稅項?
想知有啲咩”慳稅”Tips ?

awards

保得信的企業殊榮

社會資本動力標誌獎

2016社會資本動力標誌獎

都市卓越品牌大獎

2017第十二屆都市卓越品牌大獎

傑出企業策略大獎

2017傑出企業策略大獎

中國移民行業領軍品牌

2018中國移民行業領軍品牌

中國企業成就獎

2019中國企業成就獎

金領航獎企業大獎

2019 金領航獎企業大獎(生活服務)

商界展關懷

2019/20 商界展關懷

大灣區傑出女企業家獎

大灣區傑出女企業家獎2020

網上咨詢
及預約