fbpx

信託❗有幾多資產就值得做!!?
又應該幾時做!!??
買大額人壽保險單就可以規避遺產稅!!??
設立”備用信託”就可以”慳稅” !!??
坊間百個”專家”,有百種講法,唔想因為一知半解而堕入稅務深淵。

CHIT CHAT FORUM今集有資深稅務及信託專家Ms. Connie Yeung與保得信集團行政總裁Mr. Simon Fung同大家分享一啲移民英國前需要注意嘅稅務迷思同埋信託知識。

awards

保得信的企業殊榮


2023大灣區傑出企業家大獎


2023大灣區傑出企業品牌大獎 - 傑出移民服務


2022傑出商界女領袖獎


2022星級亞太區移民服務品牌大獎


香港最優秀領袖大獎 2022


香港星級品牌 - 大灣區企業獎2020-2021


2021年香港地品牌大獎


2020最強人氣專業移民服務獎項

大灣區傑出女企業家獎

大灣區傑出女企業家獎2020

商界展關懷

2019/20 商界展關懷

金領航獎企業大獎

2019 金領航獎企業大獎(生活服務)

中國企業成就獎

2019中國企業成就獎

中國移民行業領軍品牌

2018中國移民行業領軍品牌

傑出企業策略大獎

2017傑出企業策略大獎

都市卓越品牌大獎

2017第十二屆都市卓越品牌大獎


2016社會資本動力標誌獎

網上咨詢
及預約